Økonomi og administration 2018-09-06T14:07:41+00:00

morten-gottliebsen

Morten Peets Gottliebsen
Økonomidirektør

E: mgo@scanoffice.dk

Martin Søby Bedsted
Business Controller

E: msb@scanoffice.dk

Denise Patricia Kruse
Financial Controller

E: dpk@scanoffice.dk

Chenet-Svendsen

Chenet Svendsen
Bogholderichef

E: chs@scanoffice.dk

Ginta Kazenaite Falkenskov
Kreditorbogholder

E: gkf@scanoffice.dk

Helene-Rosalie-Gerly-Kofod

Helene Rosalie Gerly Kofod
Kreditorbogholder

E: hrk@scanoffice.dk

Thomas-Brodthagen

Thomas Brodthagen
Debitorbogholder

E: tbr@scanoffice.dk