Økonomi og administration 2017-07-07T08:10:32+00:00

morten-gottliebsen

Morten Peets Gottliebsen
Økonomidirektør

E: mgo@scanoffice.dk

Thomas-Krogh

Thomas Krogh
Business Controller

E: tk@scanoffice.dk

Pia Gerding Andersen
Business Controller

E: pga@scanoffice.dk

Peter de Voss Esbensen
Junior Business Controller

E: pme@scanoffice.dk

Chenet-Svendsen

Chenet Svendsen
Bogholderichef

E: chs@scanoffice.dk

Ginta Kazenaite Falkenskov
Kreditorbogholder

E: gkf@scanoffice.dk

Helene-Rosalie-Gerly-Kofod

Helene Rosalie Gerly Kofod
Kreditorbogholder

E: hrk@scanoffice.dk

Thomas-Brodthagen

Thomas Brodthagen
Debitorbogholder

E: tbr@scanoffice.dk