Ledergruppen 2018-11-07T14:21:21+00:00

Finn-V-Nielsen

Finn V. Nielsen
Administrerende direktør

E: fvni@scanoffice.dk

Frank-Lindhoj

Frank Lindhøj
Kommerciel direktør

E: fl@scanoffice.dk

Peter Juul Hansen
Salgs- og marketingdirektør

E: pjh@scanoffice.dk

Klaus Sindberg
Salgsdirektør, øst

E: kls@scanoffice.dk

Mark Laursen
Salgsdirektør, vest

E: mal@scanoffice.dk

Jan-Bertelsen

Jan Bertelsen
Salgsdirektør, udbud

E: jab@scanoffice.dk

morten-gottliebsen

Morten Peets Gottliebsen
Økonomidirektør

E: mgo@scanoffice.dk

Henriette-Theil-Aasly

Henriette Theil Aasly
Indkøbschef

E: hta@scanoffice.dk

Claus-Gronbech

Claus Axel Grønbech
Lager og logistikchef, øst

E: cag@scanoffice.dk