Scan Office – konferencemøbler 2017-02-27T11:06:52+00:00

Project Description

Contract konferencebord, Scan Office
Contract konferencebord, Scan Office
Contract konferencebord, Scan Office
Contract konferencebord, Scan Office

Scan Office samarbejder med SPFE, der er en international producent af bordløsninger til den globale kontor industri, og har eneforhandlingen i Europa.

Vision og værdier
SPFE engagerer medarbejderne i en bæredygtig proces; Der anvendes processer, der er neutrale eller forbedrer miljøet; og ressourcerne udnyttes på måder, der skaber fleksible og bæredygtige løsninger for kunderne.

Miljø
SPFE Scandinavia er certificeret i henhold til ISO 14001 og anerkender sit ansvar for fremtiden hvilket betyder, at SPFE Scandinavia skal:
• følge gældende lovgivning og regler
• søge effektiv udnyttelse af ressourcerne i produktion, med øget genanvendelse af alle typer materiale
• søge anvendelsen af vedvarende råstoffer
• søge at medtage et livscyklusperspektiv i alle aktiviteter
• løbende søge at reducere affald og emissioner i alle aktiviteter
• arbejde på konstante forbedringer i overensstemmelse med etablerede miljømål

Scan-Office-logo

Leverandører